IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

Divvalodīgi bērni

Vecāku rokasgrāmata

   

Grāmata uzrunā vecākus, sniedzot pieejamā valodā informāciju par mītiem un stereotipiem, kuri eksistē par bilingvismu, valodu attīstīšanu gan dzimtās, gan otrās (latviešu) valodas, par vecāku un bērnudārzu un skolas sadarbību, gan kā palīdzēt bērniem mācīties.

Piejams pilns grāmatas teksts