Atvērtā skola
IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

DARBA GRUPA

Irēna Freimane

Izglītības attīstības centra direktore

SFL projekta "Atvērtā skola" darbības laikā (1999.-2003.) tā dalībnieki guva vispusīgas zināšanas par starpkultūru un bilingvālo izglītību pasaulē un Latvijā, tika uzkrāta vērtīga pieredze un izveidoti noderīgi, praksē pārbaudīti materiāli.

Iveta Vērse

Projekta direktore

Projekts jums palīdzēs pašiem pilnveidot savas zināšanas un rast atbildes uz jautājumiem, mums palīdzot un iedrošinot šajā procesā.

 

EKSPERTU GRUPA

Irina Maslo

LU profesore

Mūsu dzīves telpa ir kļuvusi atvērta un paveras jaunas iespējas. Lai tās nepaliktu neizmantotas, ir jāuzdrošinās lietot vairākas valodas.

Inga Pāvula

EDSO Augstā komisāra nacionālo minoritāšu jautājumos
eksperte izglītības jautājumos; Biškeka, Kirgizstāna

3 gadus darbojoties SFL projektā „Atvērtā skola” ar bilingvālās un starpkultūru izglītības teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, redzot kā šis idejas iedzīvojas Latvijas skolās, ir radusies pārliecība, ka divvalodība, daudzvalodība un dažādība ir tās, kas liek mācīties, pilnveidoties un padara dzīvi interesantāku.

Evija Papule

LR IZM Vispārējās izglītības departaments

Vienmēr esmu raudzījusies uz citiem cilvēkiem kā uz līdzvērtīgiem, interesantiem un uzmanību pelnošiem sadarbības partneriem. Šā projekta ideja atkal un atkal ļaus atvērti un dinamiski sarunāties ar vecākiem, skolotājiem un, cerams, arī skolēniem un Izglītības un zinātnes ministrijai. Labprāt un ar prieku diskutēšu un mācīšos no saviem sadarbības partneriem.

Liesma Ose

Portāla Dialogi.lv producente

Man patīk domāt un meklēt risinājumus. Ar interesi pētu starpkultūru izglītību, kura, manuprāt, ir pieņemoša un atvērta, uz savstarpēju sapratni aicinoša. Strādāju gan pedagoģijas zinātnes akadēmiskajā jomā, gan žurnālistikā. Filosofija, pirmā izglītība, palīdz orientēties; pedagoģija kā dzīves veids dod iespēju mācīties.

Māra Bidere

Rīgas 55. vidusskola,
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas bilingvālās izglītības metodiķe.

Projekta ietvaros piedāvāju savu pieredzi stundu plānošanā, analīzē, vērtēšanā un citos ar bilingvlo un starpkultūru izglītību saistītos jautājumos.

Maija Bruģe

Rīgas rajona Izglītības un kultūras pārvalde,
Rīgas rajona Garkalnes pamatskolā

Man patīk mācīties. Laikam tieši tādēļ esmu ieguvusi trīs skolotāju kvalifikācijas (varu mācīt matemātiku, ekonomiku un informātiku). Lai nebūtu tik vienkārši, mācos šos priekšmetus pasniegt arī bilingvāli un valsts valodā Garkalnes skolas mazākumtautību plūsmā. Ļoti interesē bilingvālo mācību metodika. Mācos pati (paldies projektam „Atvērtā skola”) un sekoju, kā veicas skolotājiem citās Rīgas rajona mazākumtautības skolās. 2000.gadā aizstāvēju maģistra darbu, kurā pētīju bilingvālās izglītības piedāvājumu un ar to saistīto skolēnu skaita dinamiku Rīgas rajona skolās.

Marina Milaša

Rīgas 53. vidusskola

Strādāju skolā par direktores vietnieci mācību darbā un vizuālās mākslas skolotāju. Savu praktisko pieredzi bilingvālajā izglītībā piedāvāju skolotājiem tālākizglītības kursos. Mans dzīves moto - vienmēr smaidīt, ticēt cilvēkiem un nepazaudēt radošumu dvēselē.

Aija Tūna

Izglītības attīstības centra programmu direktore,
CIVITAS: starptautiskās pilsoniskās izglītības programmas direktore Latvijā

Zinātnieki apgalvo, ka vairāku valodu un kultūru zināšana paver cilvēkam sabiedrībā plašākas perspektīvas. Tas ļauj labāk saprast citus, trāpīgāk un precīzāk iepazīstināt ar sevi, savām interesēm un potencēm, atrast domu un darbu biedrus ne tikai šaurā teritorijā, kurā mēs fiziski atrodamies, bet neierobežotā informācijas plūsmas telpā. Šādi cilvēki, kā apgalvo Kolins Beikers, vairāk vēlas celt tiltus, nekā stiprināt robežas.
Patiesi atvērtas skolas māca un mudina skolotājus, skolēnus un visus citus ap skolu un skolā esošos cilvēkus uztvert dažādību kā bagātību nevis draudus; problēmas kā iespējas nevis šķēršļus un izmantot pārmaiņu laiku, kurā dzīvojam, visdrosmīgāko mērķu izvirzīšanai un īstenošanai.
Daudzus gadus sadarbojoties ar izglītības darbiniekiem un skolēniem dažādās pasaules valstīs, esmu dzirdējusi neskaitāmus labas pieredzes stāstus, kurus ļoti labprāt nododu tālāk, mudinot ikvienu skolu kļūt atvērtai priecīgu mācošos cilvēku kopienai.

Sandra Kalniņa

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

SFL projektā „Atvērtā skola” bilingvālās un starpkultūru izglītības jautājumus risināja arī augstskolu docētāji. Projekta gaitā ir izveidojušies skolu- augstskolu sadarbības tīkli, augstskolu docētāji labprāt darbojas kā konsultanti šajos izglītības jautājumos. Šodien ļoti nozīmīga ir prasme dzīvot līdzi laikam, un it īpaši skolotājam ļoti svarīga ir prāta atvērtība, jo noslēgts prāts nerada ne ticību, ne drosmi, ne uzticēšanos.