Atvērtā skola
IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

LITERATŪRA PAR BILINGVISMU UN BILINGVĀLO IZGLĪTĪBU

NODERĪGAS SAITES

Eiropas Komisija oficiāli atklājusi eTwinning projektu, kas veicinās partnerattiecības starp skolām Eiropā, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT). Projekta mērķis ir realizēt dzīvē skolu elektroniskās apvienošanās ideju, pakāpeniski iesaistot visas Eiropas skolas, lai līdz 2007. gadam panāktu 30 000 skolu apvienošanos.
Lai to sasniegtu, Eiropas un dalībvalstu vietējie atbalsta dienesti projektā iesaistītajiem piedāvās vispusīgu palīdzību, kas ietver palīdzības biroju veidošanu, konferences, apmācības programmas un interneta portālus, labākās pieredzes piemēru popularizēšanai.
eTwinning portāls, http://www.etwinning.net, ir pieejams 20 valodās.