IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

Pētījumi un ekspertu viedokļi

Rīgas rajona Izglītības un kultūras pārvalde 2003.gada pavasarī, gatavojoties metodiskā darba konferencei, veica pētījumu rajona mazākumtautību un divplūsmu skolās. (Rīgas rajonā uz 2003. gadu bija 17 divplūsmu un mazākumtautību vispārizglītojošās skolas). Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kā bilingvālajās mācībās jūtas skolēni un skolotāji, kāda metodiskā palīdzība būtu nepieciešama. Anketēšanu (anketu izveidošanu, rezultātu apkopošanu) starp skolotājiem veica Garkalnes pamatskolas direktora vietniece mācību darbā (DVMD) Inese Muižniece un starp skolēniem Salaspils 2. vidusskolas DVMD Anita Šaltāne. Abas skolotājas ir bilingvālo mācību multiplikatores. Pētījuma rezultāti tika prezentēti konferencē, apspriesti darba grupā un, balstoties uz tiem, tika noteikti galvenie virzieni skolotāju tālākizglītībai.