IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

Paveries un paskaties...

Bilingvālā izglītība pirmsskolā

   

Pirmsskolas izglītības sadaļā izmantoti SFL projekta „Atvērtā skola” pirmsskolas pedagogu grupas izstrādātie materiāli. No 1999. gada līdz 2003. gadam projektā darbojās pirmsskolas pedagogu grupa no 14 Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm praktiski modelējot pārmaiņu stratēģijas, kuras balstītas gan uz savu pieredzi, gan projekta gaitā gūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām starpkultūru un bilingvālās izglītības jomā, strādājot etniski un lingvistiski heterogēnās bērnu grupās. Projekta gaitā dalībniekiem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas, sadarbojoties ar Latvijas augstskolu docētājiem, Latvijas IZM speciālistiem, kā arī pasaulē pazīstamiem lektoriem un projekta konsultantiem:

Piedāvājam materiālus valodas, matemātikas, tēlotājmākslas, rokdarbu, spēļu un radošo uzdevumu integrēšanai vienā tēmā, strādājot multikultūru vidē.
Iepazīstoties ar tēmām tautības, pupa, māja, avīze no projekta krājuma „Paveries un paskaties III” /2003./, jūs gūsiet atbildes uz jautājumiem: