IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

Divvalodīgi bērni

Buklets

   

Ko darīt, lai bērni būtu divvalodīgi? Skolai un ģimenei jāstrādā kopā bērna labā, tai skaitā, jāpalīdz apgūt vairākas valodas. Kā to veikt atbilstoši bērna vecumposma un attīstības īpatnībām, lasiet informatīvajā bukletā «Divvalodīgi bērni».

Kas ir divvalodība un kāpēc tā ir laba?
Atbildes uz vecāku jautājumiem:
- Ģimene
- Bērnudārzs
- Skola