IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

Bilingvālā izglītība: sadarbības pieredze

(2000.-20002.)

Projekta "Atvērtā skola" 37 skolas pilnveidoja savu kompetenci bilingvālajā un starpkultūru izglītībā galvenokārt pamatskolas posmā - tika apkopota skolotāju pieredze un idejas, veidotas programmas sākumskolas posmam, izstrādāti ieteikumi stundu vērošanai, izveidota rokasgrāmata skolotājiem "Kā palīdzēt bilingvālam skolēnam", domāts par pārmaiņu plānošanu skolā.
Šobrīd piedāvājam Jums nelielu ieskatu mūsu uzkrātajā pieredzē.