IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

TILTS / MOCT

Bilingvālā informatīvi izglītojošā starpskolu periodiskā izdevuma
"Tilta" iepriekšējie numuri:

Jaunākais Tilta speciālizlaidums #19