IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

Skolas un ģimenes
sadarbība bilingvālajā izglītībā

Projekta "Atvērtā skola" skolu pieredze- darba formās, efektivitāte, radošas idejas

   

Projekta darbības laikā īpaša uzmanība tika pievērsta skolu sadarbībai. Ikvienas skolas svarīgākie sadarbības partneri ir skolēnu ģimenes. Vecāku informēšana, ģimeņu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā, kā arī daudzi citi jautājumi ir skolu redzeslokā.

Projekta gaitā skolas dalījās pieredzē, attīstīja savas radošās idejas, guva jaunas zināšanas un prasmes. Šajā materiālu krājumā apkopota 33 skolu pieredze sadarbībā ar ģimenēm.

Mēs piedāvājām iepazīties ar Kalētu pamatskolas, Daugavpils 6. vidusskolas, Liepājas 11. vidusskolas, Š.Dubnovas Ebreju vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Liepas pamatskolas, Lūdzas pilsētas ģimnāzijas, Mārcienas pamatskolas, Medumu vidusskolas, Preiļu 1. pamatskolas, Rēzeknes 3. vidusskolas pieredzes materiāliem.