IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

Mēs visi līdzīgi un atšķirīgi

Starpkultūru izglītības antoloģija

   

Grāmata domāta tiem, kas strādā izglītības jomā - pirmsskolā, skolā, augstskolā. Piedāvājam jums pirmo ieskatu starpkultūru izglītības jautājumos latviešu valodā, kurā iekļauti pasaules vārdu ieguvušu zinātnieku kā Džeimsa Benka, Sonjas Nīto un viņu kolēģu darbi - grāmatu fragmenti un zinātniski raksti. Esam nolēmuši iepazīstināt lasītāju gan ar Eiropas, gan Amerikas tradīcijām daudzkultūru un starpkultūru izglītībā un tās pētniecībā.