IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

Četri gadi starpkultūru telpā

 

   

Projektā ATVĒRTĀ SKOLA dalīborganzācijas, to aktivitātes starpkultūru jomā, konkrētās pieredzes piedāvājums: