IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

 

Kolins Beikers

Bilingvisma un
bilingvālās izglītības pamati

   

Grāmatas A daļā aplūkoti četri bilingvisma pamatjautājumi. Katra jautājuma izklāstu papildina vārdnīca. Šajā daļā tiek arī sniegta nepieciešamā informācija, lai izprastu B daļā aplūkotās bilingvālās izglītības un bilingvālo mācību problēmas. Šie četri pamatjautājumi ir bilingvisma terminoloģija, bilingvisma sociālais raksturs, individuālā bilingvisma attīstība, kā arī domāšana un bilingvisms.

Grāmatas B daļā aplūkoti bilingvalās izglītības politiskie un pedagogiskie aspekti. Aplūkojamie pamatjautājumi ir šādi:

Bilingvisma attīstības iespejas

Bilingvisma pētījumi

Bilingvālas izglītības politiskie aspekti

Bilingvalās izglītības politikas modeļi

Bilingvala izglītība majoritātes valodā

Bilingvālas izglītības pedagogiskie aspekti

Problēmas bilingvālajās mācībās

Bilingvalās izglītības efektivitāte

Dž.Kaminsa bilingvālās izglītības didaktiskais modelis