Atvērtā skola
IAC

Projekts īstenots ar
Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

SIF

NORMATĪVIE AKTI

Izglītības likums (LR Saeima 29.10.1998. likums)

Vispārējās izglītības likums (LR Saeima 10.06.1999. likums)

Normatīvie dokumenti mazākumtautību izglītībā: